Lithologia

Fine fossils for sale.

 • >>
 • >
 • 3
 • 2
 • 1
 • Page 1 / 3  (total 67)
 • Cretaceous

Numinogaultina cirroides
Numinogaultina cirroides
25.00
Anchura carinata
Anchura carinata
7.00
Roudairia intermedia
Roudairia intermedia
12.00
SOLDOstrea nicaisei
Ostrea nicaisei
24.99
Big size
SOLDSpiniloma aff. zitteli
Spiniloma aff. zitteli
98.00
Heteromorph ammonite
Rastellum carinatum
Rastellum carinatum
15.00
Rastellum carinatum
Rastellum carinatum
14.00
SOLDRastellum carinatum
Rastellum carinatum
24.99
"Big Size"
SOLDtrigonia STEINMANELLA VACAENSIS
trigonia STEINMANELLA VACAENSIS
45.00
SoldHippurites radiosus
Hippurites radiosus
89.00
Very large size
SOLDRequienia ammonia
Requienia ammonia
18.00
Rudist
SOLDGymnentome Pizcuetai
Gymnentome Pizcuetai
34.00
With shell
Rhynchostreon suborbiculatum
Rhynchostreon suborbiculatum
14.99
RHYNCHOSTREON SUBORBICULATUM
RHYNCHOSTREON SUBORBICULATUM
29.99
Two sides
Rhynchostreon suborbiculatum
Rhynchostreon suborbiculatum
28.00
XXX
XXX
45.00
Trigonia Yaadia daedalea
Trigonia Yaadia daedalea
24.00
Trigonia Yaadia daedalea
Trigonia Yaadia daedalea
14.00
Juvenile
Arca glabra
Arca glabra
8.00
Turritella badensis
Turritella badensis
24.95
Myophorella elisae
Myophorella elisae
29.00
Turritella granulata + Arca glabra
Turritella granulata + Arca glabra
19.00
Turritella granulata + Arca glabra
Turritella granulata + Arca glabra
19.00
Turritella granulata + Arca glabra
Turritella granulata + Arca glabra
19.00
 • >>
 • >
 • 3
 • 2
 • 1
 • Page 1 / 3  (total 67)
 • Cretaceous