Lithologia

Fine fossils for sale.

  • Devonian ammonoïds

MESOBELOCERAS THOMASI
MESOBELOCERAS THOMASI
49.00
Kosmoclymenia
Kosmoclymenia
36.00
ACRIMEROCERAS FALCISULCATUM
ACRIMEROCERAS FALCISULCATUM
38.00
SOLDAcrimeroceras falcisulcatum
Acrimeroceras falcisulcatum
29.00
On matrix
Prolobites delphinus
Prolobites delphinus
46.00
Rare
MANTICOCERAS GUPPYI
MANTICOCERAS GUPPYI
29.00
BELOCERAS SAGITTARIUM
BELOCERAS SAGITTARIUM
22.00
TORNOCERAS CLAUSUM
TORNOCERAS CLAUSUM
19.00
MANTICOCERAS GUPPYI
MANTICOCERAS GUPPYI
35.00
PROBELOCERAS ALVEOLATUM
PROBELOCERAS ALVEOLATUM
27.00
SOLDMANTICOCERAS SINUOSUM
MANTICOCERAS SINUOSUM
29.99
SOLDPLATYCLYMENIA + CHEILOCERAS
PLATYCLYMENIA + CHEILOCERAS
27.99
CHEILOCERAS SUBPARTITUM
CHEILOCERAS SUBPARTITUM
6.00
GONIOCLYMENIA SPECIOSA
GONIOCLYMENIA SPECIOSA
68.00
Prionoceras sp.
Prionoceras sp.
18.00
COSTACLYMENIA BINODOSA
COSTACLYMENIA BINODOSA
62.00
SOLDSynpharciceras plurilobatum
Synpharciceras plurilobatum
78.00
Rare