Lithologia

Fine fossils for sale.

  • Home decor

Reineckeia anceps
Reineckeia anceps
350.00
Big size : 28 cm
MAMMITES NODOSOIDES
MAMMITES NODOSOIDES
180.00
On cut stone
Empreinte de Dinosaure Grallator
Empreinte de Dinosaure Grallator
100.00
Dinosaur !
Gonioclymenia speciosa
Gonioclymenia speciosa
370.00
Big size : 35 cm
Arietites bucklandi
Arietites bucklandi
680.00
Big size ! 34 cm
Kranaosphinctes roedereri
Kranaosphinctes roedereri
199.99
Free stand !
Epimayaites axonoides
Epimayaites axonoides
680.00
Free custom stand
Pachylytoceras dilucidum
Pachylytoceras dilucidum
399.99
Free custom stand
Puzosia mayoriana
Puzosia mayoriana
599.99
Free stand !
Decorative association
Decorative association
245.00
Big size 60 x 60 cm
Huge Manticoceras
Huge Manticoceras
749.00
Free stand
Jurassic graveyard
Jurassic graveyard
249.99
Natural multiple
Manticoceras speciosum
Manticoceras speciosum
1100.00
46 cm ! 25 kg !
Haugia variabilis
Haugia variabilis
159.00
Natural slab
Mammites nodosoides
Mammites nodosoides
199.99
Free stand included
Dichotomosphinctes antecedens
Dichotomosphinctes antecedens
199.99
Free stand
Manticoceras sinuosum
Manticoceras sinuosum
199.99
Calycoceras asiaticum
Calycoceras asiaticum
199.99
Outstanding
Emileia speciosum
Emileia speciosum
199.99
Mammites nodosoides
Mammites nodosoides
199.99
Holcophylloceras polyolcum
Holcophylloceras polyolcum
99.99
Stand for free !
Choffaticeras segne
Choffaticeras segne
199.99
Two sides polished
Priscacara liops
Priscacara liops
175.00
No color added