Lithologia

Fine fossils for sale.

  • Home decor

Reineckeia anceps
Reineckeia anceps
350.00
Big size : 28 cm
MAMMITES NODOSOIDES
MAMMITES NODOSOIDES
180.00
On cut stone
Empreinte de Dinosaure Grallator
Empreinte de Dinosaure Grallator
120.00
Dinosaur !
Gonioclymenia speciosa
Gonioclymenia speciosa
370.00
Big size : 35 cm
Arietites bucklandi
Arietites bucklandi
680.00
Big size ! 34 cm
Kranaosphinctes roedereri
Kranaosphinctes roedereri
199.99
Free stand !
Epimayaites axonoides
Epimayaites axonoides
680.00
Free custom stand
Pachylytoceras dilucidum
Pachylytoceras dilucidum
399.99
Free custom stand
Puzosia mayoriana
Puzosia mayoriana
599.99
Free stand !
Decorative association
Decorative association
245.00
Big size 60 x 60 cm
Huge Manticoceras
Huge Manticoceras
749.00
Free stand
Jurassic graveyard
Jurassic graveyard
249.99
Natural multiple
Manticoceras speciosum
Manticoceras speciosum
1100.00
46 cm ! 25 kg !
Priscacara liops
Priscacara liops
175.00
No color added